Veiligheid

Als specialist in het archiveren en digitaliseren van papieren dossiers garandeert Archive-IT de continuïteit van uw primaire bedrijfsprocessen tijdens de gehele transitie van fysiek naar digitaal. Die garantie kan Archive-IT alleen bieden als de beveiliging van zowel de fysieke als de digitale dossiers te allen tijde is gewaarborgd.

Awareness creëren

Archive-IT gelooft dat het allemaal valt of staat met de wijze hoe de organisatie en medewerkers de awareness rondom dit thema uitdragen. Het confronteren met alledaagse praktijkcases helpt hierbij, waardoor het gaat leven onder de medewerkers. Archive-IT zorgt ervoor dat medewerkers bekend blijven met de processen en de alledaagse praktijk. Archive-IT heeft security hoog in het vaandel staan en wij willen verder gaan dan de standaarden ons voorschrijven.

ISO-certificaten

De omschrijving van de ISO-certificaten is als volgt: beheren, archiveren en opslaan van fysieke informatie en transformeren van deze informatie naar digitale vorm, ontwikkelen van software interfaces en toepassingen om gedigitaliseerde informatie te integreren in de informatiesystemen en werkprocessen.

Wij zijn continu bezig om de processen op hoog niveau te houden. De ISO-certificaten bevestigen dat Archive-IT voldoet aan de wet- en regelgeving, we continu procesverbeteringen toepassen en dat we ons conformeren aan de internationale eisen die gesteld worden aan kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging.

Archive-IT is gecertificeerd voor drie ISO-certificaten:

  • ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging
  • ISO 9001 is de standaard voor kwaliteitsmanagement van de processen
  • ISO 16175 is de standaard voor archiveringsfunctionaliteiten in AIR
ISO 9001 | Archive-IT
ISO 16175 | Archive-IT
ISO 27001 | Archive-IT

AVG compliant

Archive-IT digitaliseert en archiveert dagelijks vele dossiers. Dossiers boordevol privacygevoelige informatie. Toen de AVG zijn intrede deed, heeft Archive-IT zich ook daarin vastgebeten en met trots kunnen wij zeggen dat wij AVG compliant zijn. Een belangrijk gegeven voor onze klanten, die hun waardevolle en privacygevoelige informatie aan ons toevertrouwen.

Een onderdeel van de AVG is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Archive-IT heeft de verplichting een FG aan te stellen aangezien wij grootverwerker zijn van persoonsgebonden gegevens. Alex Klaassen is onze Functionaris Gegevensbescherming en is Managing Partner bij de firma NewDay IT Risk & Assurance Services. NewDay helpt bedrijven met informatiebeveiliging, privacy, IT en audits. Alex is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (registratienummer: FG003942) en heeft een toezichthoudende rol binnen Archive-IT. Hij ziet er op toe dat de maatregelen en processen volledig volgens de AVG worden nageleefd.

Fysieke veiligheidsmaatregelen

  • Toegangscontrole d.m.v. badge
  • Camera bewaking
  • Inbraakpreventie beveiliging
  • CO² blusgassysteem
  • Directe doormelding brandweer
  • Droge blusleidingen

Neem contact met ons op