Veiligheid voorop

Als specialist in het archiveren en digitaliseren van papieren dossiers garandeert Archive-IT de continuïteit van uw primaire bedrijfsprocessen tijdens de gehele transitie van fysiek naar digitaal. Die garantie kan Archive-IT alleen bieden als de beveiliging van zowel de fysieke als de digitale dossiers te allen tijde is gewaarborgd.

Dat Archive-IT haar processen rondom de beveiliging van zowel fysieke als digitale dossiers optimaal op orde heeft, blijkt onder andere uit de certificeringen die zijn afgegeven na onafhankelijke audits. De ISO-certificaten zijn uitgegroeid tot een onmisbaar aspect voor Archive-IT. Naast ISO 27001 bezit Archive-IT ISO 9001 certificaat.

Digitaal archiveren betekent veel meer dan de overstap van een papieren naar een digitaal archief door het converteren van papieren documenten naar digitale bestanden. Het vergt inzicht en een specialistische aanpak. De overstap dient correct en foutloos te verlopen, zodat al uw processen kunnen continueren.

Awareness creëren

Archive-IT gelooft dat het allemaal valt of staat met de wijze hoe de organisatie en medewerkers de awareness rondom dit thema uitdragen. Het confronteren met alledaagse praktijkcases helpt hierbij, waardoor het gaat leven onder de medewerkers. Archive-IT zorgt ervoor dat medewerkers bekend blijven met de processen en de alledaagse praktijk. Archive-IT heeft security hoog in het vaandel staan en wij willen verder gaan dan de standaarden ons voorschrijven.

ISO-certificaten

De omschrijving van de ISO-certificaten is als volgt: beheren, archiveren en opslaan van fysieke informatie en transformeren van deze informatie naar digitale vorm, ontwikkelen van software interfaces en toepassingen om gedigitaliseerde informatie te integreren in de informatiesystemen en werkprocessen.

Wij zijn continu bezig om de processen op hoog niveau te houden. De ISO-certificaten bevestigen dat Archive-IT voldoet aan de wet- en regelgeving, we continu procesverbeteringen toepassen en dat we ons conformeren aan de internationale eisen die gesteld worden aan kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging.

Archive-IT is gecertificeerd voor drie ISO-certificaten:

  • ISO 27001:2013 is een standaard voor informatiebeveiliging
  • ISO 9001:2015 is de standaard voor kwaliteitsmanagement van de processen
ISO 27001 | Archive-IT
ISO 9001 | Archive-IT

AVG compliant

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. In deze wet worden de privacy rechten van het individu en bedrijf uitgebreid en versterkt. Archive-IT digitaliseert en archiveert dagelijks vele dossiers. Dossiers boordevol privacygevoelige informatie. Toen de AVG zijn intrede deed, heeft Archive-IT zich ook daarin vastgebeten en met trots kunnen wij zeggen dat wij AVG compliant zijn. Een belangrijk gegeven voor onze klanten, die hun waardevolle en privacygevoelige informatie aan ons toevertrouwen.

Een onderdeel van de AVG is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Archive-IT heeft de verplichting een FG aan te stellen aangezien wij grootverwerker zijn van persoonsgebonden gegevens. Alex Klaassen is onze Functionaris Gegevensbescherming en is Managing Partner bij de firma NewDay IT Risk & Assurance Services. NewDay helpt bedrijven met informatiebeveiliging, privacy, IT en audits. Alex is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (registratienummer: FG003942) en heeft een toezichthoudende rol binnen Archive-IT. Hij ziet er op toe dat de maatregelen en processen volledig volgens de AVG worden nageleefd.

Fysieke veiligheid

Archive-IT veiligheidsmaatregelen

  • Toegangscontrole d.m.v. badge
  • Camera bewaking
  • Inbraakpreventie beveiliging
  • CO² blusgassysteem
  • Directe doormelding brandweer
  • Droge blusleidingen

Neem contact met ons op