Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken die gevestigd zijn door heel Nederland. Equipe biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg aan. Bij Equipe zijn er geen lange wachttijden, wordt er goede voorlichting gegeven en is er veel aandacht voor goede nazorg.

Opslag op palletniveau

Equipe Zorgbedrijven heeft ervoor gekozen om de papieren dossiers van voor 2015 extern op te slaan. Dit betreft de dossiers van een recent overgenomen kliniek. Ze hebben de keuze gemaakt voor de dienst opslag op palletniveau van Archive-IT. Wim Linting, Clinic Manager bij Equipe Zorgbedrijven, legt uit waarom: “Wij hadden op de overgenomen locatie vrij oude dossiers in het archief staan, waarvan de raadpleegfrequentie erg laag is. Toch gaat het om belangrijke informatie die op een goede en veilige manier opgeborgen dient te worden. Helaas voldeed de ruimte waarin het archief stond niet meer aan de veiligheidseisen die tegenwoordig worden gesteld aan de opslag van medische dossiers. Daarnaast kostte het onze collega’s relatief veel tijd om dossiers uit dit archief te halen. Tijd die beter aan directe patiëntzorg kon worden besteed. Dat was voor ons de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een geschikt en betaalbaar alternatief. Dat alternatief hebben we bij Archive-IT gevonden.”

Keuze voor Archive-IT

“Toen wij onze wens voor het extern plaatsen van ons archief kenbaar maakten bij ons hoofdkantoor in Eindhoven, opperden zij Archive-IT. Het hoofdkantoor heeft goede ervaringen met Archive-IT en zij gaven aan dat er verschillende mogelijkheden voor archiefopslag zijn. Dit was voor ons voldoende aanleiding om het gesprek met Archive-IT aan te gaan en ons te laten informeren over mogelijke oplossingen die bij onze organisatie en het type archief passen”, aldus Wim.

Afspraak is afspraak

Er is uiteindelijk gekozen voor opslag op palletniveau. Hierbij zijn de dossiers van Equipe zorgbedrijven zorgvuldig in Archive Cubes gearchiveerd. Wim vult aan: “We hebben gekozen voor opslag op palletniveau, omdat het vrij oude dossiers betrof die we niet vaak meer raadplegen. Een hele laagdrempelige oplossing, die perfect aan de veiligheidseisen voldoet. Ook zijn de dossiers eenvoudig digitaal op te vragen middels Scanning on Demand. Gedurende het project zijn er een aantal contactmomenten geweest om alles met elkaar af te stemmen. Die communicatie verliep goed en prettig. Bij Archive-IT is afspraak ook daadwerkelijk afspraak en daardoor zijn we niet voor verrassingen komen te staan.”

Archive-IT bedankt Equipe zorgbedrijven voor het vertrouwen in onze organisatie!

Inschrijven voor nieuwsbrief