Het Ikazia ziekenhuis biedt patiëntgebonden zorg in Rotterdam-Zuid en omstreken, binnen een protestantschristelijk ziekenhuis. Om de best mogelijke zorg voor patiënten te kunnen bieden, mag papierwerk geen belemmering meer zijn. Dit wordt bewerkstelligd door deels digitaal te gaan in samenwerking met Archive-IT. Dr. Morrel (Gynaecologe) en Mevr. Mulders (Hoofd Centraal Medisch Archief) vertellen over de beginfase van deze digitaliseringsslag.

Een representatief pilotproject

Dr. Morrel geeft aan hoe het ziekenhuis gestart is met digitaliseren: “We zijn begonnen met de afdeling Gynaecologie als pilotproject, omdat dit een complexe poli is. Met name bij verloskundige patiënten komen vrouwen dikwijls bij nacht en ontij en dan moet de arts heel snel over de juiste informatie beschikken. Voorheen kwam het met regelmaat voor dat zo’n dossier nog op de polikliniek was, op een dicteerstapel lag of zich nog op de verpleegafdeling bevond. Dan was die benodigde informatie vaak niet snel te vinden. De keuze om juist met zo’n complexe afdeling te starten was evident; want als dat goed afgerond zou worden, konden we met zekerheid en vertrouwen de andere poli’s gaan aanpakken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Archive-IT veel ondersteuning biedt in het traject, waardoor de pilot zonder noemenswaardige problemen is verlopen.”

Integratie iSoft

“Om de overgang te kunnen maken van een papieren- naar een digitale werkomgeving, hebben we ruim twee jaargangen dossiers laten scannen,” vertelt Mevr. Mulders. “Toch krijgen we nog fysieke documenten binnen. Denk aan verwijsbrieven of uitslagen van buiten het eigen ziekenhuis die de patiënten meebrengen. Deze worden bij ons in het Centraal Medisch Archief (CMA) centraal bij het juiste dossier ingescand. Nieuwe aantekeningen maakt de arts voortaan rechtstreeks in de computer in het softwarepakket iSoft. Archive-IT sluit daar naadloos op aan. Het Ikazia Ziekenhuis bewaart over het algemeen haar poliklinische dossiers op de poli’s zelf en de klinische dossiers in het CMA. Het komt natuurlijk weleens voor dat er ruimte te kort is op poli’s; dan slaan we ze tijdelijk op in het CMA. Vervolgens gaan ze naar het beveiligde archiefdepot van Archive-IT. Nieuwe klinische dossiers digitaliseren we vanaf 2009 geheel in eigen beheer.”

Efficiënt, snel en veilig

“Het Ikazia ziekenhuis werkt al lang met JIM,” vult Mevr. Mulders aan. “JIM wordt gebruikt om de papieren dossiers te beheren en de extern geplaatste dossiers bij Archive-IT aan te vragen. Het aanvragen van dossiers via JIM gaat erg prettig: binnen een half uur kunnen we de aangevraagde dossiers al raadplegen, gescand en al.” “Voorheen ging dat heel anders,” vertelt Dr. Morrel, “overdag was het grosso modo niet zo’n probleem – al kostte het soms enig loopwerk – maar ‘s nachts en de buitenuren deden we het met wat we hadden. Het was of niet mogelijk of we moesten allerlei telefoontjes midden in de nacht plegen om dossiers op te vragen in het archief. Nu, met het digitale dossier, hebben we daar geen last meer van. We kunnen de gedigitaliseerde dossiers direct raadplegen vanuit elk werkstation van het ziekenhuis, indien geautoriseerd.”

Digitale toekomst

Mevr. Mulder licht de toekomstige stappen toe: “De poli gynaecologie en kindergeneeskunde zijn nu digitaal en op dit moment is de poli chirurgie aan de beurt. Van alle patiënten die nu binnenkomen, staat alle informatie in de computer. Het behandeldossier van de spoedeisende hulp heeft sinds kort ook een digitale versie. Daar kunnen zij hun eigen bevindingen invullen. Op dit moment alleen het verpleegkundige deel, maar binnenkort kunnen ook de artsen hun bevindingen hierin zetten. We gaan binnenkort ook het OK-dossier digitaliseren.” Dr. Morrel heeft daar nog aan toe te voegen: “Alle checks en dubbelchecks die vanuit het ministerie en de inspectie verplicht zijn gesteld, worden voor een operatie ingevuld door de behandelaar en de verpleegkundige en dat zal dan ook digitaal gebeuren. Gynaecologie is dan ook de eerste die met het digitale OVD (Operatie Vervolg Dossier) gaat werken binnen Ikazia.  Zo kunnen we ons elektronische dossier steeds verder uitbreiden.  De software en de dienstverlening van Archive-IT vormen daarbij een belangrijke schakel.”

Inschrijven voor nieuwsbrief