Stichting Swalm & Roer is een stichting die innovatief, uitdagend en passend onderwijs biedt, waardoor talenten van kinderen tot hun recht komen. De stichting biedt basisonderwijs en speciaal basisonderwijs aan in de gemeente Roermond en Roerdalen. Swalm & Roer heeft de verantwoordelijkheid voor 5650 leerlingen, 600 medewerkers en 23 scholen voor primair onderwijs.

Zoveel mogelijk digitaliseren binnen de personeelsafdeling; dat is één van de ambities die Stichting Swalm & Roer de afgelopen tijd heeft waargemaakt in samenwerking met Archive-IT. Luc Mintjens, Stafmanager P&O bij Stichting Swalm & Roer, heeft het traject onder zijn hoede genomen en is zeer tevreden met het resultaat.

Transparant & professioneel

“De reden om onze personeelsdossiers te digitaliseren, heeft vooral te maken met het feit dat we transparant willen zijn richting onze medewerkers. Het is niet meer van deze tijd om nog een papieren mapje te hebben voor iedere medewerker. Bij Stichting Swalm & Roer vinden we eigenaarschap erg belangrijk. Juist door de digitalisering kunnen we ook op dit vlak de medewerkers eigenaar laten zijn van hun eigen dossier. Denk aan het zelf kunnen uploaden van gegevens en documenten in AFAS en het zelf kunnen beheren van bepaalde informatie. Daar waar we kunnen automatiseren, laten wij dat absoluut niet na. Meegaan met de digitale mogelijkheden van deze tijd; dát is wat we willen en een digitaal personeelsdossier maakt daar deel van uit.”

De digitale stap

“Bij het digitaliseren van de personeelsdossiers houdt het echter niet op. We zijn nu druk bezig om binnen AFAS workflows in te richten, zodat we ook de nieuwe, digitale aanwas op een juiste manier kunnen structureren. Dit systeem reduceert de foutgevoeligheid enorm en het dwingt ons om efficiënt en effectief met dit soort belangrijke gegevens om te gaan. Een bijkomend voordeel is dat we door deze digitale slag heel goed de bewaartermijnen van de documenten kunnen beheren en hier een actief vernietigingsbeleid op kunnen toepassen. In papieren vorm was dat veel omslachtiger. Dit past goed binnen de verplichtingen vanuit de AVG wetgeving.”

De keuze voor Archive-IT

Ook vertelt Luc Mintjens waarom ze voor Archive-IT gekozen hebben om de digitalisering te laten uitvoeren: “We kregen via een partner een goede referentie en dat gaf vertrouwen en was absoluut de aanleiding om met Archive-IT in gesprek te gaan. Als je kijkt naar hoe Archive-IT dit proces heeft begeleid en opgepakt, zijn we erg tevreden. Het was prettig hoe zij de planning met ons deelden; we konden alles realtime volgen. Daarnaast zijn alle medewerkers erg klantgericht, van projectleiding, tot uitvoering, tot ICT. Als ik daar dan de snelheid die Archive-IT heeft bij optel, speelden ze perfect in op onze behoefte. Bij Archive-IT is Afspraak : Afspraak en dat zorgde voor een fijne samenwerking.”

Archive-IT bedankt Stichting Swalm & Roer voor het vertrouwen in onze organisatie!

Inschrijven voor nieuwsbrief