Dit jaar zijn we wederom succesvol geauditeerd voor de certificeringen ISO 9001 en ISO 27001. Deze audits zijn uitgevoerd door BSI, die ons inmiddels hebben laten weten dat we geslaagd zijn voor deze verlenging.

Tijdens het auditeren zijn de betrokken medewerkers binnen Archive-IT goed aan de tand gevoeld om te controleren dat wij als organisatie onze procedures op orde hebben en daarmee voldoen aan de gestelde normeringen. Ook dit jaar zijn wij met vlag en wimpel geslaagd! Naast deze jaarlijkse audits, zijn wij dagelijks bezig om ons kwaliteitsmanagementsysteem en de informatiebeveiliging te allen tijde op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

We zijn dan ook trots met de volgende opmerkingen in het auditverslag van de BSI-auditeur:

  • "Naar goede gewoonte heeft Archive-IT haar zaken goed op orde. Het is het auditteam dan ook een eer en een genoegen om Archive-IT voor te dragen voor de verlenging van de certificaten van het kwaliteitsbeheerssysteem, en voor de verlenging en transitie naar de nieuwe 2022 versie van het ISO 27001 certificaat.”
  • "Het geïntegreerde managementsysteem blijft bij veranderende context de strategische richting van de organisatie ondersteunen. Het kwaliteitssysteem is performant en wordt adequaat geëvalueerd door het management. Alle processen zijn goed ontwikkeld en vormen samen een matuur kwaliteitssysteem in een organisatie met ervaring in, en een consciëntieuze attitude ten aanzien van informatiebeveiliging, kwaliteit, en het beheren daarvan.”

Wilt u meer weten over de certificeringen of andere aspecten van veiligheid? Lees dan verder op onze veiligheidspagina of download onze whitepaper veiligheid!

Inschrijven voor nieuwsbrief