Privacygevoelige informatie in het digitale tijdperk; hoe veilig is dit eigenlijk? Vanaf 1 januari 2016 is men verplicht datalekken te melden volgens de nieuwe Meldplicht Datalekken. Archive-IT informeert u graag over de stand van zaken en de rol die u zelf heeft als organisatie.

Het is u vast niet ontgaan dat dit onderwerp tot een hoogtepunt is gestegen. “Het programma Meldpunt ontdekte dat persoonsgegevens van 200.000 patiënten via internet te benaderen waren. Dit was uitgebreid te zien in het programma Meldpunt! van Omroep Max van 26 januari en gisterenavond 1 maart werd het onderwerp wederom aangesneden. Het lek kwam van een scanbedrijf, waarbij er metadata van verschillende Nederlandse en Belgische ziekenhuizen publiek toegankelijk waren.” 

Grip op uw data

Niemand kan het zich veroorloven dat privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen! Als organisatie bent u zelf verantwoordelijk voor de partner waarmee u in zee gaat. Maar nog belangrijker als bestuurder bent u persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet naleven van de privacywetgeving. Wij willen u er daarom op attent maken, dat het hebben van certificeringen een belangrijk criterium is bij het kiezen van een partner. Werkzaamheden rond het digitaliseren van patiëntendossiers mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Medewerkers die aan dergelijke projecten werken moeten vooraf gescreend zijn en daarnaast een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Prijsvechters onder digitaliseringsbedrijven kunnen het scanwerk leveren voor een lage prijs, omdat de arbeidsintensieve voorbereidingen daarvoor uitgevoerd worden in sociale werkplaatsen en gevangenissen. Deze zijn uiteraard niet gecertificeerd voor deze werkzaamheden.

Veiligheid de hoogste prioriteit!

Archive-IT heeft de hoogst haalbare veiligheidsmaatregelen in haar bedrijfsprocessen verweven. Wij verzekeren u ervan dat veiligheid van informatie, zowel fysiek als digitaal, de hoogste prioriteit heeft. Dit wordt ook bevestigd door het ISO 27001 en NEN7510 certificaat dat wij in bezit hebben.

Inschrijven voor nieuwsbrief