Probleemstelling

Parnassia Groep heeft meerdere EPD systemen met historische patiëntgegevens die moeilijk toegankelijk en benaderbaar zijn. Door deze patiëntinformatie uit de verschillende EPD systemen te migreren en in 1 centrale omgeving te zetten, wordt er enorme tijdwinst gerealiseerd.

Daarnaast is het anonimiseren van informatie een tijdrovend proces waar circa 20 medewerkers zich dagelijks mee bezig houden. In de huidige situatie print men de documentaten op papier en gaat men handmatig persoonsgevoelige informatie blurren. Straks kan dit vanuit dezelfde centrale omgeving gedaan worden worden. Het anonimiseren van documenten kan daarbij volledig digitaal gedaan worden, hetgeen een grote tijdswinst oplevert.

De oplossing

De historische patiëntinformatie wordt uit de verschillende EPD systemen gehaald (PinkRocccade Psychis / mijnQuarant databases) en in Virtual Archive geïmporteerd door Archive-IT. Hierbij wordt direct alle noodzakelijke metadata geregistreerd zoals uniek patiëntnummer, geboortedatum en naam zodat informatie eenvoudig gevonden kan worden. Daarnaast biedt Virtual Archive de mogelijkheid tot het digitaal anonimiseren van informatie.

Het resultaat

Eén centrale omgeving van waaruit historische patiëntgegevens gevonden en eventueel geanonimiseerd kan worden met aandacht voor het wettelijk noodzakelijke retentiebeleid. Dit zal in de praktijk een enorme efficiencyverbetering opleveren.

In de toekomst zullen naast de mijnQuarant databases die in fase 1 in Virtual Archive worden gezet, nog meerdere historische databases gemigreerd worden. Zodoende zal men in de toekomst vanuit een en dezelfde centrale cockpit toegang hebben tot historische patiëntinformatie conform de geldende wet- en regelgeving.

Tot slot is het door de ingebruikname van Virtual Archive mogelijk om indien wenselijk, het fysieke archief de registreren in Virtual Archive. Op deze manier heeft men toegang tot zowel de digitale als papieren patiëntgegevens vanuit deze centrale omgeving.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over hoe jouw organisatie kan profiteren van een efficiëntere omgang met patiëntgegevens? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij jouw EPD-systemen kunnen centraliseren en digitaliseren voor een aanzienlijke tijdwinst en verbeterde naleving van regelgeving!

Stuur een e-mail naar info@archive-it.nl voor meer informatie.

Kengetallen

+/- 20

Gebruikers

2

Terrabytes data fase 1

5

Terrabytes data bij mogelijke uitbreiding

Inschrijven voor nieuwsbrief