Op 28 januari is het de Europese Dag van de Privacy. Deze dag is in het leven geroepen om mensen bewust te maken van privacy en wat dit nu precies inhoudtPrivacy is namelijk veel meer dan alleen maar een term; het is een recht. In deze blog staan we hier nog eens even extra bij stil. 

Europese Dag van de Privacy 

De Dag van de Privacy is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De Raad van Europa heeft deze dag in 2007 in het leven geroepen met steun van de Europese Commissie. Dit is een symbolische datum, omdat op 28 januari 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. 

Archive-IT & privacy 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is privacy compliance voor ondernemingen een nóg belangrijker thema geworden. Zo ook voor Archive-IT waar security en privacy al meer dan 15 jaren zéér belangrijke thema’s zijn in onze bedrijfsvoering. Wij verwerken dagelijks vele dossiers boordevol privacygevoelige informatie en daarom is het voor ons van essentieel belang dat wij onze zaken omtrent privacy op orde hebben. Zo kunnen onze klanten hun waardevolle en privacygevoelige informatie aan ons toevertrouwen.  

Onze maatregelen 

Om te voldoen aan de privacyrechten van onze klanten neemt Archive-IT verschillende maatregelen. Een greep uit deze maatregelen: 

  • We hebben een Functionaris Gegevensbescherming, namelijk Drs A. (Alex) E. Klaassen. Drs A. (Alex) E. Klaassen is Managing Partner bij de Firma NewDay IT Risk & Assurance Services. Hij ziet erop toe dat de processen bij Archive-IT volledig conform de AVG worden uitgevoerd; 
  • Daarnaast is er een Privacy Policy opgesteld. Hierin staan de rechten van onze klanten uitgebreid beschreven;
  • Ook beschikken we over een duidelijk en overzichtelijk verwerkingsregister. Zo zien we in één oogopslag van welke klant we welk soort informatie beheren, welke verwerkingen het betreft en wat de grondslag is; 
  • Voor interne afspraken is een Privacy Reglement  opgesteld. Dit is een handboek over hoe we binnen Archive-IT omgaan met persoonsgegevens; 
  • Uiteraard ontbreekt de datalekprocedure  niet en spijkeren we ons gehele team regelmatig bij over het onderwerp privacy en informatiebeveiliging. 

 Archive-IT zet zich dagelijks in om, zowel fysiek als digitaal, de privacy van onze klanten te waarborgen en de informatiebeveiliging van onze werkprocessen en oplossingen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen én te behouden.  

Wilt u meer weten over privacy en hoe Archive-IT hiermee omgaat? Stuur een bericht naar onze Privacy Officer

Inschrijven voor nieuwsbrief