Jaarlijks vindt op 28 januari de Dag van de Privacy plaats om het bewustzijn van privacy te vergroten en de bescherming van persoonsgegevens te bevorderen. Deze dag is in het leven geroepen door de Raad van Europa. Op 28 januari werd het Dataprotectieverdrag geopend voor ondertekening in 1981. Archive-IT heeft privacy en dataprotectie hoog in het vaandel staan en daar zetten wij ons dagelijks met het hele team voor in. 

Dag van de Privacy 

De Dag van de Privacy is een gelegenheid om het belang van de bescherming van persoonsgegevens te erkennen en stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een veilige en rechtmatige manier worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Deze dag dient ook om mensen te informeren over hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming en hoe zij deze kunnen beschermen tegen misbruik. 

Archive-IT & Privacy 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is privacy compliance voor ondernemingen een nóg belangrijker thema geworden. Zo ook voor Archive-IT. In onze bedrijfsvoering staan security en privacy al meer dan 20 jaar centraal. Wij verwerken dagelijks vele dossiers boordevol privacygevoelige informatie en daarom is het voor ons van essentieel belang dat wij onze zaken omtrent privacy op orde hebben. Zo kunnen onze klanten hun waardevolle en privacygevoelige informatie aan ons toevertrouwen!  

Onze maatregelen 

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming neemt Archive-IT verschillende maatregelen. Een greep uit deze maatregelen:  

  • Er is een schriftelijk en intern gecommuniceerd Securitybeleid;  
  • Er is een Privacybeleid (policy) opgesteld en gepubliceerd, hierin staan o.a. de rechten van betrokkenen beschreven; 
  • Er is een Privacyverklaring (statement) opgesteld, dat beschrijft hoe we binnen Archive-IT omgaan met persoonsgegevens;  
  • Ook beschikken we over een duidelijk en overzichtelijk verwerkingsregister. Zo zien we in één oogopslag van welke klant we welk soort informatie beheren, welke verwerkingen het betreft en wat de grondslag is;  
  • Er is een beschreven datalekprocedure met bijbehorend datalek beoordelingsformulier;  
  • Nieuwe collega’s ontvangen een training m.b.t. het onderwerp privacy en informatiebeveiliging; 
  • Er vindt periodiek awareness plaats onder de collega’s ter voorkoming van (security) incidenten; 
  • We hebben een Functionaris Gegevensbescherming, Drs A. (Alex) E. Klaassen (Managing Partner bij NewDay IT Risk & Assurance Services). Deze functie is vanwege expertise en onafhankelijkheid extern ondergebracht. 

 Archive-IT zet zich dagelijks in om, zowel fysiek als digitaal, de privacy van onze klanten te waarborgen en de informatiebeveiliging van onze werkprocessen en oplossingen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen én te behouden.  

Wilt u meer weten over privacy en hoe Archive-IT hiermee omgaat? Stuur een bericht naar onze Privacy Officer Roy Peeters. Hij helpt u graag verder! 

Inschrijven voor nieuwsbrief