Dat de gezondheidszorg al gedurende langere periode met forse bezuinigingen te maken heeft, is niemand ontgaan. Zorg moet goedkoper, efficiënter en doelmatiger worden. Doelstellingen die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan.Hoe is dit in uw instelling geregeld?

Door slim te investeren, zelfs in tijden van bezuinigingen, kunnen besparingen op tijd en geld een aantrekkelijk gevolg zijn. Het doel van de medewerkers in de zorg is bovenal het geven van juiste zorg, aandacht en betrokkenheid aan zijn of haar patiënten en cliënten. Regelmatig is de tijd die men per persoon te besteden krijgt, te kort om deze doelstelling in zijn geheel te verwezenlijken.

Anders zijn

Beslissingen op het gebied van zorgverzekering en overheid kunnen een flinke weerslag op de zorg hebben. Hierdoor worden zorginstellingen min of meer gedwongen anders te denken en creatief naar oplossingen te zoeken. En er zijn heel wat aspecten in de zorg die eens nader onder de loep genomen kunnen (en mogen!) worden. Op welke manier kunnen wachttijden gereduceerd worden? Kunnen we personeel bijscholen, zodat zij ook op andere vlakken inzetbaar zijn? Welke apparatuur zorgt ervoor dat het vereiste werk geautomatiseerd kan worden, waardoor meer efficiëntie behaald kan worden? Dit zijn allemaal zaken waar de directie van zorginstellingen, dagelijks mee bezig is.

Informatiebeheer

Een van de zaken waar veel op gewonnen kan worden is een juiste inrichting van informatiestromen. Alle informatie, denk hierbij aan de medische dossiers die per poli aangelegd worden, maar ook aan de personeelsdossiers van medewerkers en de administratieve gegevens van alle processen. Een berg aan informatie! De praktijk wijst uit dat er nog grote hoeveelheden papier rondslingeren in de zorg. En juist daar kun je veel winst behalen! Door actuele informatie, die men regelmatig raadpleegt, te digitaliseren bespaar je enorm op zoektijd en ruimte. Informatie die zoek is, of bij een andere specialist op het bureau ligt; dat is dan verleden tijd. Met een druk op de knop verschijnt het juiste dossier in je huidige informatiesysteem.

Daarnaast kun je de minder actuele informatie fysiek, extern opslaan en pas opvragen zodra het benodigd is. Het is gebleken dat van de minder actuele informatie een heel groot percentage nooit meer opgevraagd wordt. Digitalisering is dan vanuit kostenoogpunt niet aan te bevelen. Echter moeten deze fysieke dossiers die dan extern opgeslagen zijn, wel binnen no-time opgevraagd en beschikbaar kunnen worden. De informatie moet ook in geval van spoed ‘op tijd’ zijn.

Besparen

Denk eens aan de ruimte die er bespaard wordt. In zorginstellingen gaat het namelijk om behoorlijke aantallen dossiers. Medewerkers kunnen effectiever worden ingezet en ruimte kan ‘commercieel’ worden ingedeeld. En ja, dat kost geld. Digitalisering en externe archivering vereist een investering. Toch moet men zich realiseren wat de lange termijn besparing is. Investeren om te besparen. De ruimte die nu slechts als onoverzichtelijk archief wordt ingezet kost ook geld, medewerkers die veel tijd in de zoektocht naar informatie steken kosten ook geld en incomplete informatie kost ook geld.

In de zorg moeten instellingen zich in deze tijd ook onderscheiden. Want kan iemand zich nog veroorloven dat gevoelige informatie op straat komt te liggen? Nee! Ook veiligheid is dus een belangrijk issue. Hoe is dit geregeld in uw instelling? Het is een feit dat we met z’n allen, in de zorg maar ook zeker in het bedrijfsleven, meer moeten doen met minder. Ben daarom innovatief en zorg ervoor dat je onderscheidend vermogen kunt leveren, door inefficiënte processen aan de achterkant te optimaliseren. Op deze wijze kunnen medewerkers de eerder genoemde doelstelling realiseren. Kwalitatieve hoogstaande zorg leveren, met de aandacht die daarvoor nodig is.

Inschrijven voor nieuwsbrief