België digitaliseert in hoge snelheid. We winkelen-, bankieren-, communiceren en boeken bijvoorbeeld reizen online. Ook de overheid wil haar diensten online aanbieden. Maar dat betekent een grote omslag in overheidsland! In 2017 moeten burgers en ondernemers alles digitaal kunnen afhandelen. Hoe digitaal is uw gemeente?

Digitaal 2017

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden een aantal wetsvoorstellen voorbereid waarbij burgers en ondernemers uiterlijk in 2017 zaken die zij met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Dit heet ook wel Digitaal 2017. Deze wetsvoorstellen betekenen dat alle relevante documenten digitaal moeten zijn. Digitaal kunnen werken kan immers alleen als de noodzakelijke documenten beschikbaar zijn.

Ondersteuning m.b.v digitalisering

In een tijd waarin gemeenten nieuwe taken op zich moeten nemen én moeten bezuinigen, heeft digitalisering niet direct de hoogste prioriteit. Digitalisering dreigt te blijven steken bij een portal aan de voorkant. Zonde, want digitaliseren aan de voorkant is goed, maar de dienstverlening slimmer organiseren met behulp van digitalisering is beter. Dit helpt dan juist om die bezuinigingen ook te realiseren!

Slim digitaliseren

Het is typisch om digitalisering als doel te zien in plaats van een middel om nieuwe taken goed in te richten en bestaande diensten efficiënter te organiseren. Digitaliseren gaat pas werkelijk werken als het een integrale verandering te weeg brengt bij mens, proces en (vaak IT) middelen. Slim digitaliseren is een organisatieverandering die veel van een gemeente vraagt, maar daardoor ook nog veel meer oplevert.

Het bekijken van een digitaliseringstraject als een nieuwe manier van werken en het slimmer en efficiënter maken van uw organisatie is de eerste stap die men moet nemen om het traject succesvol te laten verlopen.

Wilt u ook bij uw gemeenten digitaal werken in plaats van digitaliseren? Lees hier de praktijkcase van gemeente Langedijk, die u voorging!

Inschrijven voor nieuwsbrief